onsdag 3. mars 2010

Åpen, Rund Bukett

kompetansemål:

· planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer

· dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi

· kvalitetssikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer i eigen produksjon

Skisse:


Stil: dekorativ

- mye blomster
- mye forskellige typer blomster
- Helheten som er blikkfanget, ikke hver enkelt blomst

Teknikk: radial grupperingsteknikk

Fargedominans: grønn / hvit
Form: rund form på nelliker og craspedia
Linjer: Liseanthusen utgjør linjer som peker oppover

Navn:
Blomster
- Liseanthus
- Craspedia
- Nellik
- Roser

Grønt
Salal

Jeg laget først en bukett:
Så forbedret jeg den. Jeg snittet alle stilkene i lik høyde, og tilføyde en ekstra panicum og craspesia:
Jeg synes den ble bedre etter at jeg laget den på ny. Jeg fikk til formen og proporsjonene stemmer også.

2 kommentarer: